حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

۰۹۲۸۵۵۱۰۹۱۲

با ما در تماس باشـید

هیچ محصولی یافت نشد.

تابلوهای ترافیکی

تابلوهای ترافیکی برای هدایت بهتر، هشدار، و یا حتی اخطار  در راه ها و معابر نصب می شوند. هریک از تابلو های ترافیکی به منظور خاصی در محل مورد نظر قرار می گیرند. حتی رنگ تابلوهای ترافیکی به شناخت آنها کمک شایانی می کند. در واقع تابلوهای ترافیکی با زبان علائم در تمامی نقاط جهان یک معنی را دارد. در واقع حتی اگر شخصی در کشوری که زبان صحبت کردن آنها را نمی شناسد رانندگی کند به راحتی می تواند مسیر ها را یافته و یا اینکه قوانین را رعایت کند.

انواع تابلوهای ترافیکی

تابلوهای ترافیکی بر اساس موضوع خاص به خود در  چهار دسته : ۱– تابلوهای اخطاری ۲- تابلوهای انتظامی ۳- تابلوهای اخباری (اطلاعاتی) ۴- تابلوهای متمم. دسته بندی می شوند.تابلوهای ترافیکی

تابلوهای اخطاری

تابلوهای اخطاری مربوط به هشدار دادن خطرهایی است که راننده در مسیر با آن روبرو خواهد شد. این تابلوها به شکل مثلث های متساوی الاضلاع هستند که رأس آنها معمولا رو به بالا است. رنگ اتابلوهای اخطاری قرمز ترافیکی یا شبرنگ ست.

تابلوهای انتظامی

تابلوهای انتظامی مربوط به ضرورت ممنوعیت و یا محدودیت است. این تابلوها به شکل دایره با زمینه سفید و حاشیه قرمز به همراه علائم مشکی می باشند. استثناها عبارتند از هشت گوشه ایست و رعایت حق تقدم که مثلث متساوی الاضلاع و رأس آن رو به پایین است.

تابلوهای اخباری

تابلوهای اخباری مربوط به مسیر، مکان ها، وسایل و امکانات مورد نیاز رانندگان می باشد. ابلوهای اخباری  یاتابلوهای اطلاعاتی  به شکل مربع یا مستطیل هستند اما برخی از تابلوهای جهت نما، دارای یک انتهای نوک تیز پیکان مانند برای اشاره به جهتی مشخص هستند.

تابلوهای متمم

تابلوهای متمم به شکل مربع یا مستطیل با زمینه سفید رنگ و نوشتار مشکی می باشند که در جهت تکمیل مفهوم تابلوهای دیگر استفاده می شوند و به تنهایی کاربردی ندارند. به عنوان مثال این تابلوها در کنار تابلوهای اخطاری می توانند طول منطقه خطر را مشخص کنند، و یا اطلاعاتی را در خصوص محدودیت اعمال شده در تابلوهای انتظامی ارائه دهند.

اطلاعات بیشتر ...